Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger 

For Gympower er personvern viktig. Vi streber etter et høyt nivå av databeskyttelse. I denne policyen forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Vi beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan gjøre dem gjeldende. Du er alltid velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Kontaktinformasjon er på slutten av denne teksten.

Hva er en personopplysning og hva er en behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon om en levende fysisk person som direkte eller indirekte kan knyttes til denne personen. Det handler ikke bare om navn og personnummer, men også om for eksempel bilder og e-postadresser.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene i IT-systemene, uansett om det dreier seg om mobile enheter eller datamaskiner. Dette gjelder for eksempel innsamling, registrering, strukturering, lagring, bearbeiding og overføring. I noen tilfeller kan også manuelle poster dekkes.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg og hvorfor?

Vi behandler hovedsakelig ditt navn, personnummer, adresse og kontaktinformasjon.
Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsvilkårene.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger??

Vi lagrer aldri dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det respektive formålet. På grunn av lovverket må for eksempel enkelte opplysninger i bokføringen lagres i minst syv år.

Kontakt oss med spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger.

Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, kontakt kontakt@gympower.se

Vi kan gjøre endringer i personvernreglene våre. Den siste versjonen av personvernerklæringen er alltid tilgjengelig her på nettsiden.